Členovia AKS

 

 

Centrum Slniečko, n. o.

P.O. BOX 17 F

949 01 Nitra

0905 949 284

https://www.centrumslniecko.sk

 

 

Dorka, n. o.

Hemerkova 28
040 23 Košice
Tel.č.: +421 55 2304 390

https://www.centrumdorka.sk/

 

OZ Náruč

Zádubnie 56

010 03 Žilina

Tel.č.: 041 516 6543

https://www.naruc.sk/

 

OZ Za dôstojný život

Vajanského71

984 01 Lučenec

Tel. č.: 047/ 43 31 566

https://www.dostojnyzivot.sk/

 

 

OZ Domov-Dúha

Pavlovova 5

821 08 Bratislava

Tel. č.: +421 2 4552 3077

https://www.domovduha.sk/

 

 

Spišská katolícka charita

Jesenského 5

052 01 Spišská Nová Ves

Tel. č.:  053/442 45 00 

https://www.caritas.sk/