Prihláška

 

Podmienky prijatia za člena AKS:

1.      Dva  roky činnosti krízového strediska pobytovou formou

2.      Bezúhonnosť zariadenia

3.      Výbor AKS si vyžiada od dvoch sociálnych zariadení v regióne referencie na krízové stredisko, ktoré má záujem stať sa členom AKS

4.      Zverejnenie výročnej správy na vlastnej webovej stránke

 

V období  čakania na prijatie za člena Asociácie krízových stredísk (ak zariadenie ešte nie je v činnosti 2 roky) možnosť  zúčastňovať sa aktivít AKS ako pozorovateľ.

Členmi združenia môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik členstva. (viac v stanovách Článok III)


prihlaska - AKS 2.doc (33,5 kB)