Valné zhromaždenie

Zápis zo zasadania Ustanovujúceho Valného zhromaždenia Asociácie krízových stredísk zo dňa 18.10.2011

Valne zhromazdenie.pdf (1,3 MB)